Integritetspolicy

Vi värnar om din trygghet

Zouri Salong integritetspolicy beskriver hur vi behandlar information om dig i samband med bokning.
På Zouri Salong är det viktigt för oss att du känner dig trygg som kund hos oss. Här nedan informerar vi om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter.

Följande information behöver vi om dig?

Personuppgifter är allt som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara namn, adress, telefonnummer och mailadress.
När du gör en bokning hos Zouri Salong ber vi dig ange namn, berörda adresser, telefonnummer och mailadress.

Hur använder vi information om dig?

Zouri Salong behandlar dina personuppgifter för att kunna göra bokningar av tid & föra anteckning om vad som görs vid behandlingar samt hålla kontakten med dig som kund.
Zouri Salong måste även behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.
Dina personuppgifter kommer inte att säljas eller lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Hur länge spar vi noterad information?

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
Du har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort dina personuppgifter. Du kan även begära att behandlingen begränsas eller invända mot den.
Zouri Salong ser enligt lag till att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt
Zouri Salong ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Zouri Salong system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Förändringar i vår integritetspolicy

Vi ser över vår integritetspolicy löpande.
Denna version uppdaterades 7/12 2018


Hallandsgatan 50
Stockholm


För våra öppettider:
Klicka här